සුපර් මාරියෝ තේමා උද්‍යානය ජපානයේ දී විවෘත කරයි

ලොව ප්‍රකට පරිගණක ක්‍රීඩාවක් වන සුපර් මාරියෝ පදනම් කර ගත් උද්‍යානයක් ජපානයේ ඉදිකර තිබෙනවා.
ඩිස්නිලන්තයට සමානව නිර්මාණය කළ මෙම විනෝදාස්වාද උද්‍යානය නම් කර ඇත්තේ , නින්ටෙන්ඩෝ තේම් පාර්ක් ලෙසයි.ත
මෙහිදී සුපර් මාරියෝ ක්‍රිඩාවට සමාන අත්දැකීම් ලැබීමට මෙන්ම, එම චරිතය මුල්කරගත අත්දැකීම් රැසක් ලැබිය හැකි බවයි නිවේදනය කර ඇත්තේ.
2021 ජපාන ඔලිම්පික් තරගාවලිය මුල් කර ගනිමින් මෙම උද්‍යානය නිමවා තිබෙනවා.
මේ සඳහා ඩොලර් මිලියන 550ක් වැය කළ බවයි අනාවරණ කර ඇත්තේ.
මෙය ලෝකය පුරා දරුවන්ගේ සිහිනයක් බවට පත්වනු ඇති බවයි ප්‍රකාශ වන්නේ.

පුවත යවන්න