සූවස් ඇළෙන් සුබ පණිවිඩයක් / සිරවූ නෞකාව පැය කිහිපයකින් ඉවතට ගැනීම ගැන විශ්වාසයක්

සූවස් ඇළ මාර්ගය අවහිර කරමින් සිරවී ඇති එවර්ග්‍රීන් නැමැති විශාල භාණ්ඩ ප්‍රවාහන නෞකාව තවත් පැය කිහිපයකින් යාත්‍රා කරවීමට හැකි බව එම නැව හිමි ජපානයේ ෂොයිකිෂන් නැව් සමාගමේ සභාපති යුකිටෝ හිගාකි සදහන් කරනවා.
ඔහු පවසන්නේ නෞකාව වැලි අතර සිර වීම හේතුවෙන් එහි බදට හෝ යාන්ත්‍රණ ක්‍රියාවලියට කිසිදු හානියක් සිදුව නොමැති බවයි.
මෙම නෞකාව සිරවීමෙන් ලෝක වෙළඳ ආර්ථිකයට සෑම පැයකටම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 400ක් අහිමි වන අතර එය දිනකට ඩොලර් බිලියන 10කට ආසන්නයි.
මේ වන විට නෞකාව නැවතත් ගමන් මාර්ගයට ගැනීමට ටග් යාත්‍රා දහයක් සහ ඉදිරිපස කොටස සිරවී ඇති වැලි පරය වැලි ඉවත් කිරීමට දැවැන්ත යන්ත්‍ර සූත්‍ර රාශියක් ද උපයෝගී කරගෙන කටයුතු සිදුවනවා.
මෙම යන්ත්‍රසූත්‍ර පැය 24 පුරා අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන බවත් හැකි ඉක්මනින් මෙම නෞකාව නැවත ගමන් මාර්ගයට ගෙන ලෝක ආර්ථිකය ක්‍රියාත්මක කරවීම සිය එකම බලාපොරොත්තුව බවත් නෞකාව හිමි ජපානයේ ෂොයිකිෂන් නැව් සමාගමේ ප්‍රකාශකයෙකු සදහන් කළා.

පුවත යවන්න