සූවස් ඇළේ සිරවූ නැව මුදා ගැනීමේ මෙහෙයුම අසාර්ථකයි / සති කිහිපයක් ගතවිය හැකියි / නැව් සමාගම කියයි

සූවස් ඇළේ සිරව පවතින එම් වී එවර්ගිවන් නෞකාව මුදා ගැනීමේ මෙහෙයුම අද දිනයේ දීත් අසාර්ථකව තිබෙනවා.
නෞකාව සූවස් ඇළ තුල එරී පවතින ස්ථානයෙන් පාවීමට සැලැස්වීම සඳහා ටග් යාත්‍රා 9ක් යොදා ගනිමින් මෙම මෙහෙයුම සිදුකළ බවයි නෞකා සමාගම අද පස්වරුවේ පැවසුවේ.
සිංගප්පූරුව මූලික කරගත් Bernhard Schulte සමාගමේ නියෝජිතයකු පැවසුවේ නෞකාව ඉන් මුදා ගත හැකි පැහැදිලි සාධකයක් දිස් නොවන බවයි.
මේ වන විට සූවස් ඇළ සම්පූණයෙන් ආවරණ කරමින් රැදී ඇති නෞකාව ඉන් ඉවතට ඇද ගැනීමට දැරූ වෑයමද අසාර්ථකව තිබෙනවා.
මේ වන විට නෞකාවේ භාණ්ඩ සහිත බහාලුම් විසි දහසක් පවතින අතර ඒවායේ බර ටොන් ලක්ෂ 2ක්.
එවන් දැවැන්ත බරක් සහිත මීටර 400 ක මෙම නෞකාව සෙලවීමට පවා ටග් යාත්‍රා අසමත්ව තිබෙනවා.
මේ අතර එම මෙහෙයුමට සම්බන්ධ පිරිස් පවසන්නේ සූවස් ඇළේ ජල මට්ටම සැලකිය යුතු පරිදි ඉහළ ගියහොත් පමණක් මෙම නෞකාව මුදාගත හැකි බවයි.
නැතහොත් නෞකාව සති කිහිපයක් පුරා සූවස් ඇළ ආවරණය කරමින් පවතිනු ඇති බවයි ඔවුන් පවසන්නේ.
මේ වන විටත් සූවස් ඇළේ සිරව ඇති ඇතැම් නෞකාවන් යළි හරවා ගනිමින් අප්‍රිකානු මහද්වීපය වටා සැතපුම් දහස් ගණනක දීර්ඝ ගමනක් සඳහා යොමුවීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

පුවත යවන්න