සෙනසුරාදා දිනවලත් පාසල් පැවැත්වීමේ සූදානමක්

ඉදිරියේදී පහ ශ්‍රේණියෙන් ඉහළ පන්ති  ආරම්භයත් සමග පසුගිය කාලය තුළ අතපසු වූ විෂය කරුණු දින 100 ක් ඇතුළත ආවරණය කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විශේෂ සැලසුමක් සකස් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ලබන වසරේ මාර්තු මස වන විට අතපසු වූ පාඩම් සියල්ල ආවරණය කිරිමට බලාපොරොත්තු වන බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා පැවසුවේ.
මේ සඳහා අවශ්‍ය වුවහොත් සෙනසුරාදා දිනයන් හීදී පාසල් පැවැත්වීමට ද යෝජනා කර තිබෙනවා.

පුවත යවන්න