සෞඛ්‍ය නීති කඩවුණොත් මංගල උත්සව ගැන තීන්දුවක්

මංගල උත්සව  හා අනිකුත් උත්සවවලදී සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ උපරිම අයුරින් පිලිපැදිය යුතු බව අවධාරණය කර තිබුණා. එමෙන්ම ඒවාට අවසර ලබා දුන්නෙත් මේ මාර්ගෝපදේශ පිළිපදින බවට වූ එකඟතාව  මත බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අවධාරණය කරන්නේ.

උත්සවවලට සහභාගී වන පිරිස උපරිමයෙන් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කළ යුතු බව සෞඛ්‍ය අංශ අවධාරණය කරනවා.

නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා

පුවත යවන්න