සෞඛ්‍ය සේවකයන්ද ආණ්ඩුවට එරෙහි විරෝධතා අරඹයි(Photos)

ප්‍රදේශ රැසකදී රජයේ රෝහල්වල සෞඛ්‍ය සේවකයන්ද විරෝධතා ආරම්භ කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව මහනුවර මහ රෝහලේ හා කළුබෝවිල ශික්ෂණ රෝහලේ සෞඛ්‍ය සේවකයන් ද විරෝධතාවයන්ට එක්වුණා.

පුවත යවන්න