හදිසි ඉන්ධන මිලදීගැනීම සඳහා ඉන්දියාවෙන් ණය මුදලක්

හදිසි ඉන්ධන මිලදීගැනීම සඳහා ඉන්දියාව විසින් ශ්‍රී ලංකාවට අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 500ක ණය පහසුකමක් ලබාදීමට එකඟ වී ඇති බව ඉන්දියානු මහකොමසාරිස් කාර්යාලය පවසනවා.

ඉන්දීය විදේශ අමාත්‍ය එස් ජයිශංකර් මහතා විසින් මේ බව මෙරට විදේශ අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී එල් පීරිස් වෙත ලිපියකින් දැනුම් දී තිබෙනවා.

පුවත යවන්න