හදිසි දුම්රිය වර්ජනයක් / කොළඹ කොටුවෙන් රඹන දුම්රිය ගමන් නවතී

පරිපාලනමය ගැටළුවක් සම්බන්ධයෙන් දුම්රිය රියදුරන් සහ නියාමකවරුන් හදිසි වර්ජනයක් ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

නව සාමාන්‍යාධිකාරීවරයෙකු දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව තුළින්ම පත් කිරීමට විරෝධය පාමින් ඔවුන් මෙම වර්ජනය ආරම්භ ඇතැයි සදහන්.

වර්ජනය හේතුවෙන් අද(09) පස්වරුවේ දුම්රිය ධාවනයට බාධා එල්ල විය හැකි අතර කොළඹ කොටුවෙන් පිටත්වන නියමිත දුම්රිය ගමන් අවලංගු කර ඇති බව ද සදහන්.

පුවත යවන්න