හදිසි මැතිවරණ සූදානමක් / මුදල් ඇමති හෙළිකරයි

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ පක්‍ෂයේ අපේක්‍ෂාව හැකි ඉක්මණින් ඡන්දයකට යෑම බව මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්‍ෂ මහතා පවසනවා.

ඕනෑම අවස්ථාවක මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට පෞද්ගලිකව තමාත් පොදුජන පෙරමුණත් සූදානම් බව ද ඔහු සඳහන් කළා.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව ජනාධිපතිවරණය සහ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය හැකි ඉක්මණින් පැවැත්විය නොහැකි වනවා.

පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමට ගැටලු ගණනාවක් මතුව තිබෙන හෙයින් ඉක්මණින් පැවැත්විය හැකිවන්නේ පළාත් පාලන මැතිවරණය බවයි බැසිල් රාජපක්‍ෂ මහතා සඳහන් කළේ.

මේ මස 9 වැනි දින ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ආරාධපුර නගරයේදී පළමු මැතිවරණ ප්‍රචාරක රැස්වීම පවත්වන බව ද ඔහු පැවසුවා.

පළාත් පහක මැතිවරණ ප්‍රචාරක රැස්වීම් පැවැත්වීමට දැනටමත් සැළසුම් කර ඇති බවයි බැසිල් රාජපක්‍ෂ මහතා අනාවරණ කළේ.

පොදුජන පෙරමුණේ කාන්තා සමිති ගම්මටමින් ශක්තිමත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ මේ සති අන්තයේ ආරම්භ කරන බව ද ඔහු සදහන් කළා.

පුවත යවන්න