හම්බන්තොට නගරාධිපති එරාජ් ප්‍රනාන්දු අත්අඩංගුවට

හම්බන්තොට නගරාධිපති එරාජ් ප්‍රනාන්දු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇතැයි පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාසය පවසනවා.

ඒ , බම්බලපිටිය ප්‍රදේශයේ දී අන්සතු ඉඩමකට බලහත්කාරයෙන් කඩා වැදී එහි ආරක්ෂකයකුට පහරදීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන්.

පුවත යවන්න