හමුදා කුමන්ත්‍රණය සමග මියන්මාරයේ කොරෝනා පරීක්ෂණ නවතී

මියන්මාරයේ හමුදා කුමන්ත්‍රණයෙන් පසුව එරට කොරෝනා අවදානම බරපතල මට්ටමින් ඉහළ යාමේ තර්ජනයක් මතුව තිබෙනවා.
ඒ හමුදා පාලනය ඇරඹීමෙන් පසු එරට දෛනික පී සී ආර් පරීක්ෂණ සියයට 90කින් පහත වැටීම සමගයි.
ඒ අනුව දෛනිකව මියන්මාරයේ සිදුකරන පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව 1987 ක් දක්වා පහත වැටී තිබෙනවා.
කෙසේ වෙතත් හමුදා කුමන්ත්‍රණයට පෙර දෛනිකව පී සී ආර් පරීක්ෂණ 10,000 ක් ඉක්මවා එරට තුල සිදුව තිබුණා.
සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල පවා විරෝධතාවල යෙදීම හා කොරෝනා මර්ධන යාන්ත්‍රණය බැද වැටීම මෙම අවදානම මතුකර තිබෙනවා.
පී සී ආර් පරීක්ෂණ අවම කිරීම සමග මියන්මාරයෙන් හමුවන ආසාදිතයන් ගණන 150ක් පමණ දක්වා පහත වැටී අතර එය වඩාත් බරපතල තත්ත්වයක් බවයි සෞඛ්‍ය අංශ පවසන්නේ.
එරට තුල ක්‍රියාත්මක විරෝධතා සමග මෙම වසංගතය අවදානම් මට්ටමින් වර්ධනය වීමේ හැකියාව උත්සන්න වී තිබෙනවා.

පුවත යවන්න