හමුදා කුමන්ත්‍රණය හෙළා දකිනවා / එජාපය මියන්මාර හමුදාවට කියයි

මියන්මාරයේ සිදුවූ හමුදා කුමන්ත්‍රණය හෙළා දකින බව පවසමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.
එම නිවේදනය මගින් එක්සත් ජාතික පක්ෂය මියන්මාර හමුදාවෙන් ඉල්ලා ඇත්තේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මියන්මාර රජයේ කටයුතුවලට බලපෑම් කිරීම නතර කරමින් අත්අඩංගුවට ගත් අවුන්සාන් සුචී ඇතුළු පිරිස මුදා හරින ලෙසයි.
එරට ජනතාව විසින් ජන්ද බලයෙන් පිහිටුවාගත් රජයක් බලහත්කාරයෙන් පෙරළා දමා හමුදා පාලනයක් පිහිටුවීම හෙලා දකින බවද එමගින් දන්වා තිබෙනවා.

පුවත යවන්න