හර්තාලයෙන් රටම අඩපණයි

ආණ්ඩුවට එරෙහිව අරඹා ඇති හර්තාල් ව්‍යාපාරයට සහය දෙමින් රට පුරා ජනතාව කටයුතු කරන බව වාර්තා වනවා.

කඩ සාප්පු වසා දමා ඇතැම් ස්ථානවල කලු කොඩිද ඔසවා ඇති අතර පෞද්ගලික, රාජ්‍ය අංශ සේවකයින් ද සිය රාජකාරී කටයුතුවලින් ඉවත්ව මෙම හර්තාලයට සහය දක්වමින් පවතිනවා.
මේ අතර පොදු ප්‍රවාහන සේවාද මුළු මනින්ම අඩාල වී තිබුණා.
කොළඹ නගරයද අද දිනයේ පාළු ස්වාභාවයක් ගෙන ඇති අතර කොළඹින් පිටත නගර රැසක්ද අක්‍රිය මට්ටමකට පත්ව තිබෙනවා.

පුවත යවන්න