හරින් ප්‍රනාන්දුව CIDයට කැඳවයි

සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි හරින් ප්‍රනාන්දු මහතා අද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හමුවට කැදවා තිඛෙනවා.

ඒ අනුව අද උදෑසන ඔහු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හමුවේ පෙනී සිටීමට නියමිතයි.

පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා සිදුකළ ප්‍රකාශයන් සම්බන්ධයෙන් කරුණු විමසීමට ඔහුව මෙලෙස අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හමුවට කැදවා තිඛෙනවා.

පුවත යවන්න