හානියට පත් ගෑස් සිලින්ඩර ගෑස් සමාගම්වලට භාරදීමට නියෝගයක්

හානියට පත් ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර් අදාළ ගෑස් සමාගම්වලට යළි බාර දෙන්නයි විද්‍යුත් මාධ්‍ය මගින් දැන්වීම් පළ කර පාරිභෝගිකයන්ට දැනුම් දෙන ලෙස අභියාචනාධිකරණය පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියට අද දැනුම් දුන්නා.

ලිට්‍රෝ සහ ලාෆ් යන ගෑස් සමාගම් වලින් ලබාගත් ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර් හානියට පත්ව ඇත්නම් එම ආයතන වෙත නැවත ලබාදීම සඳහා මෙම දැන්වීම් පළ කරන ලෙසයි අභියාචනාධිකරණය පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියට දැනුම් දුන්නේ.

අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු සම්පත් අබේකෝන් සහ රුවන් ප්‍රනාන්දු යන මහත්වරුන් හමුවේ මෙම පෙත්සම අද කැදවා තිබුණා.

පුවත යවන්න