හැරී හා මේගන්ගේ සියළු නම්බු නාම හා වරප්‍රසාද අහෝසියි / බකිංහැම් මාළිගය

බ්‍රිතාන්‍ය රජ පවුලේ හැරී කුමරු හා ඔහුගේ බිරිඳ වන මේගන් මාකල් ඔවුන් දැරූ ගෞරවනීය නාමයන් හා සියළු තනතුරුවලින් ඉවත් කරන බව බකිංහැම් මාළිගය අද නිවේදනය කළා.
ඒ ඔවුන් දෙදෙනා යළිත් රාජකීය පවුලේ රාජකාරි සඳහා එක් නොවන බව තහවුරු කිරීමට ප්‍රතිචාරයක් ලෙසයි.
ඒ අනුව හැරී කුමරු සිය ගෞරවනීය හමුදා පත්වීම් සහ රජ පවුලෙන් ලැබූ අනුග්‍රහයන් අතහැරීම ද තහවුරු කරන බව බකිංහැම් මාළිගය පවසනවා.
රාජකීය පවුලේ ක්‍රියාකාරකම්වලින් ඉවත් වීමේ දී මෙතෙක් දැරූ ධුරයන් හා ගෞරවයන් දැරිය නොහැකි බවයි ඔවුන් වෙත දන්වා ඇත්තේ.
ඒ අනුව ආදිපාදවරයා සහ ආදිපාදවරිය විසින් මෙතෙක් දැරූ සියලු රාජකීය තනතුරු හා වරප්‍රසාද යළි රජපවුල වෙත පවරා ගැනීමට නියමිතයි.

පුවත යවන්න