හිටපු කතානායක වි ජ මූ ලොකුබණ්ඩාරටත් කොරෝනා

හිටපු කතානායකවරයකු වූ විජමු ලොකු බණ්ඩාර මහතාට කොරෝනා අසාදනය වි තිබෙනවා.
ඒ මහතා මේ වන විට වැඩිදුර ප්‍රතිකාර සඳහා ප්‍රධාන පෙළේ පෞද්ගලික රෝහලකට ඇතුළු කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

පුවත යවන්න