හුදකලා බව ඉවත් කළ ප්‍රදේශ

අද (20) උදෑසන 6 සිට ප්‍රදේශ දෙකක හුදකලා බව ඉවත් කර තිබේ.

යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසා සිටියේ, ඒ අනුව මහනුවර හා කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ දෙකක එලෙස හුදකලා බව ඉවත් කළ බවය.

පුවත යවන්න