හුදෙකලා කළ ප්‍රදේශයක ජනතාව ගම අතහැර ගිහින්

කොරෝනා අවදානම මත ඊයේ රාත්‍රියේ සිට හුදෙකලා කළ ත්‍රීකුණාමලය පම්පුකර් ප්‍රදේශයේ වැඩි පිරිසක් එම ප්‍රදේශය අතහැර වෙනත් ප්‍රදේශ වෙත ගමන් කර තිබෙනවා.
ඒ අදාළ කලාපය හුදෙකලා කරන බව ඊයේ දහවල් නිවේදනය කිරීම සමගයි.
ආරක්ෂක අංශ හෝ සෞඛ්‍ය අංශ ප්‍රදේශයට පැමිණ නොසිටීම හේතුවෙන් මෙම අවදානම් කලාපයේ පිරිස් වෙනත් පිරිස් වෙත ගමන් කර තිබෙනවා.
මෙම තත්ත්වය තුල ප්‍රදේශයට පමණක් මතුව තිබූ කොරෝනා අවදානම අවට ප්‍රදේශ වෙත පැතිර යාමේ අවදානමක්ද මතුව තිබෙනවා.

පුවත යවන්න