හුදෙකලා කළ ප්‍රදේශවල පොලිස් නිලධාරීන් සේවයට නොකැදවීමේ තීරණයක්

හුදකලා කළ කලාප තුල වාසය කරන පොලිස් නිලධාරීන් එම හුදකලා  කාලය අවසන්වනතුරු රාජකාරියට නොකැදවන්නැයි පොලිස් මූලස්ථානය සියළු පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන්ට දන්වා තිබෙනවා.

පොලිස් ස්ථානවල තිබෙන තොරතුරු පොත් භාවිතා කිරීම සීමා කරන ලෙසද විශේෂ චක්‍රලේඛයක් මගින් සියළුම පොලිස් ස්ථානවලට දැනුම්දුන් බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක, නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කළා.

ඒ අනුව උපසේවක නිලධාරියා විසින් පමණක් අදාළ නිලධාරීන්ගෙන් කරුණු විමසා තොරතුරු පොතෙහි සටහන් යෙදිය යුතු බවට ඉන් දැනුම් දුන් බවද මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළා.
පුවත යවන්න