හුවාවි සමාගම ගැන රටවල් රැසක අවධානය

චීනයේ හුවාවි සමාගම සම්බන්ධයෙන් ඇතැම් රටවල් බරපතල විවේචනයන් සිදුකරන බව ෆොරින් පොලිසි වෙබ් අඩවිය වාර්තා කර තිබෙනවා.
වාණිජ වශයෙන්ම මෙන්ම , ජාතික ආරක්ෂාවට ද තර්ජනයක් එල්ලවන ආකාරයෙන් අදාළ සමාගම ක්‍රියාත්මක වන බවටයි නෙදර්ලන්තය නිකුත් කළ නවතම වාර්තාවකින් පෙන්වා දෙන්නේ.
මේ වන විටත් බ්‍රිතාන්‍ය අමෙරිකාව හා තවත් යුරෝපා රටවල් හුවාවි සමාගමට එරෙහිව , විවිධ මට්ටමේ පියවර ගෙන ඇති අතර එය සමාගමේ ආදායමට ද සෘජුවම බලපා තිබෙනවා.
චීන රජයට සම්බන්ධ හුවාවි සමාගම හරහා තාක්ෂණික වශයෙන් ජාතික ආරක්ෂාවන්ට බලපෑම් එල්ල කරන බව අනාවරණ කර තිබීම මෙම තත්ත්වයට හේතුවයි.

පුවත යවන්න