හෙද විශ්‍රාම වයස් සීමාව 63 දක්වා ඉහළට

හෙද සේවයේ සියලුම ශ්‍රේණිවලට අයත් නිලධාරීන්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස් සීමා අවුරුදු 63 දක්වා දීර්ඝ කිරීමට තීරණය කර තිඛෙනවා.

හෙද හෙදියන්ගේ මේ වන විට පවතින විශ්‍රාම යාමේ වයස් සීමාව අවුරුදු 55ක් වෙයි.

යම් හෙද නිලධාරියෙක් හෝ නිලධාරිනියක් විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස අවුරුදු 55 සම්පූර්ණ වූ පසු අවුරුදු 63ට පෙර විශ්‍රාම යාම සඳහා කැමැත්ත පළ කළහොත් සේවා කාලයට අනුරූපීවම විශ්‍රාම වැටුප් හා පාරිතෝෂික ඇතුළු වරප්‍රසාද හා හිමිකම් සහිතව විශ්‍රාම යාමට අවසර ලබා දීමට ද නියමිතය.

දිවයින පුරා රෝහල්වල හෙද හෙදියන්ගේ හිඟයක් පවතින බැවින් මෙම පියවර ගැනීමට අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත. මේ පිළිබඳව අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රාජ්‍ය සේවා එක්සත් හෙද සංගමයේ මැදිහත් වීමෙන් විශේෂ සාකච්ඡාවක් ද පසුගියදා පැවැත්විණි.

උදයජීව ඒකනායක

පුවත යවන්න