හෙද වෘත්තිය සමිති වැඩ වර්ජනයක්

අද සහ හෙට දිනවලදී වැඩ වර්ජනයක නිරතවීමට හෙද වෘත්තිය සමිති තීරණය කර තිඛෙනවා.

විශේෂිත රෝහල් කිහිපයක හැර දිවයිනේ අනෙකුත් සියලු රෝහල්වල මෙම වැඩ වර්ජනය ක්‍රියාත්මක කරන බවයි හෙද වෘත්තිය සමිති පවසන්නේ.

හෙද ගැටලුවලට විසඳුම් ලබා නොදෙන්නේ නම් ඉදිරියේ දී අඛණ්ඩ වර්ජනයකට යොමුවීමටද ඔවුන් තීරණය කර තිඛෙනවා.

පුවත යවන්න