හොංකොං මැතිවරණ ක්‍රමයට නව නීති

හොංකොං හි මැතිවරණ ක්‍රමයට සීමාවන් පැනවීමට චීනය කටයුතු කරමින් පවතින බව නිව් යෝර්ක් පෝස්ට් පුවත්පත පවසනවා.
ඒ අනුව ස්වාධීන පාලනයක් බවට පත්වීම සඳහා තැත්කරන විපක්ෂයේ කන්ඩායම් දුර්වල වන නව මැතිවරණ ක්‍රමයක් හොංකොං වෙත හඳුන්වාදීමේ සූදානමක් පවතින බවයි එම වාර්තාව පවසන්නේ.
හොංකොං හි ප්‍රධාන විධායිකා කැරී ලැම් පවසන්නේ , දිගින් දිගටම පැවැති රාජ්‍ය විරෝධී ක්‍රියාකාරකම් මත මෙවන් තත්ත්වයන් නිර්මාණ්‍ය කිරීමට බල කෙරී ඇති බවයි.
චීන ප්‍රධාන භූමියට අවනත ස්වයං පාලනයක් ලෙස හොංකොං කලාපය ක්‍රියාත්මක වීමේ අවශ්‍යතාවයද මෙමගින් අවධාරණය කර තිබෙනවා.
කෙසේ වෙතත් නිව් යෝර්ක් පෝස්ට් පවසන්නේ හොංකොං ජනතාව හා ව්‍යවස්ථාදායකය චීනයට කීකරුව තබා ගැනීමේ අරමුණින් නව නියමයන් පැනවීමට නියමිත බවයි.

පුවත යවන්න