හොංකොං හී මාධ්‍ය ආයතනවලට දැඩි බලපෑම්

හොංකොං හී මාධ්‍ය ආයතන වෙත චීනය විසින් දැඩිව බලපෑම් එල්ල කරමින් පවතින බව චෝදනා එල්ලවී තිබෙනවා.
ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා පවසන්නේ , මාධ්‍ය ආයතනවල වාර්තාකරණයට මෙන්ම මාධ්‍යවේදීන් සේවයෙන් නෙරපා හැරීම සඳහා චීන බලපෑම් එල්ලවන බවයි.
නිදහස් මතවාදවලට එරෙහි බලපෑම් එල්ල කිරීම මෙන්ම , ස්වාධීනත්වය ඉල්ලා සටන් කරන්නන්ට සහාය දක්වන පුවත් වාර්තාකරණය ද මේ යටතේ සීමා කර තිබෙනවා.
මේ හරහා සිය ආධිපත්‍ය වර්ධනයට චීනය කටයුතු කරමින් පවතින බවයි ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා පවසන්නේ.

පුවත යවන්න