හොරුගෝගමට පොලිසිය පහර දෙයි / කදුළු ගෑස් හා අධිපීඩන ජල ප්‍රහාර (Video)

බත්තරමුල්ල පොල්දූව හන්දිය අසළ පාර්ලිමේන්තු පිවිසුම් මාර්ගයට රැස්ව සිටි විරෝධතාකරුවන් විසුරුවා හැරීමට පොලිසිය කඳුළු ගෑස් සහ ජල ප්‍රහාර එල්ල කර තිබෙනවා.
අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලය විසින් ඊයේ නිර්මාණය කළ හොරු ගෝ ගම පරිශ්‍රය වෙත ප්‍රහාරය එල්ලවී තිබෙනවා.

පුවත යවන්න