ෆේස් ඇප් යෙදුම තායිවානයේ තහනම් වන ලකුනු

චීනයේ ෆේස් ඇප් මෘදුකංාගය භාවිත කිරීමෙන් වළකින්නැයි තායිවාන රජයේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ නිලධාරියෙකු එරට ජනතාවට අනතුරු අඟවා තිබෙනවා.
ඒ හරහා දත්ත වංචා කිරීම මෙන්ම , චීන නීතිය බලාත්මක කිරීම සඳහා පුද්ගලික ලිපිගොනු නිර්මාණය කළ හැකි බවයි තායිවාන බලධාරීන් අනතුරු අඟවන්නේ.
එරට තරුණ තරුණියන් අතර ජනප්‍රියත්වය මෙම යෙදුම භාවිත කරන විට තමන්ගේ මුහුණු ඕනෑම ජනප්‍රිය පුද්ගලයකුගේ ස්වරූපයට සම්බන්ධ කිරීමටයි අවස්ථාව පවතින්නේ.
මේ වන විටත් එම යෙදුම භාවිත කරන්නන්ගේ තොරතුරු වෙනත් පාර්ශව වෙත පත්වී ඇති බවට පැමිණිලි රැසක් ලැබී ඇති බවයි තායිවානය පවසන්නේ.
ඒ අනුව මෙය තහනමක් දක්වා ඉදිරියට යා හැකි බවටද වාර්තා පළව තිබෙනවා.

පුවත යවන්න