රන්ජන්ට සමාව දී නිදහස් කරන්න / විපක්ෂනායක ජනපතිට ලියයි

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී , රන්ජන් රාමනායක මහතාට ජනාධිපති සමාවක් ලබා දෙන්නැයි ඉල්ලමින් විපක්ෂනායක, සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ජනාධිපතිවරයා වෙත ලිපියක් යොමුකර තිබෙනවා.

පුවත යවන්න