14 පාර්ලිමේන්තුවේ ජන්දයක් ? කතානායකගෙන් දැඩි ඉල්ලීමක්

පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන ලබන 14 වනදා ස්ථාවර නියෝග අත්හිටුවා ස්ථාවර රජයක් පිහිටුවීම සදහා බහුතර මතය විමසීමට අවස්ථාව සැලසිය යුතු බව කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.
ඒ අද පැවැති පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී ඉදිරිපත්වූ බහුතර මතය අනුවයි.
මේ වන විටත් අත්සන් 116කින් යුතුව තමන්ට ඉදිරිපත්ව ඇති ඉල්ලීම අනුව මෙම පියවර ගන්නා බවයි කතානායකවරයා සදහන් කර ඇත්තේ.
මේ ඊට අදාළව කතානායක මාධ්‍ය ඒකකය නිකුත් කර ඇති විශේෂ නිවේදනයයි.