රැදවියන් 197කට නිදහස / රන්ජන් රාමනායකගේ නම නෑ

74 වන ජාතික නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් රැඳවියන් 197 දෙනෙකු අද නිදහස ලබන බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

එහි මාධ්‍ය ප්‍රකාශක බන්ධනාගාර කොමසාරිස් චන්දන ඒකනායක මහතා සඳහන් කළේ, ජනාධිපති සමාව යටතේ මෙම සිරකරුවන් නිදහස් කරන බවයි.

මෙම ලයිස්තුවට හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ නම ඇතුලත්ව නොමැති බව ද බන්ධනාගාර කොමසාරිස් චන්දන ඒකනායක මහතා සඳහන් කළා.

බන්ධනාගාර තුළ රැඳවියන්ට පීඩා කරන සහ විවිධ විෂමාචාර ක්‍රියාවන් සිදු කරන බන්ධනාගාර නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් නීති දැඩි කර ඇති බව ද චන්දන ඒකනායක මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.

පුවත යවන්න