2020 යුරෝ කුසලානය ඉතාලියට

2020 යුරෝ කුසලානය දිනා ගැනීමට ඉතාලිය සමත් වුණා.
ඒ ගෝල 1 ට 1ක් ලෙස සමවූ තරගය දඩුවම් පහර 3 ට 2 ක් ලෙස ජය ගනිමින්.
තරගයේ දෙවන මිනිත්තුවේදී එංගලන්තය පළමු ගෝලය වාර්තා කළ අතර ඉතාලිය සිය ගෝලය රැස් කළේ 67 වන මිනිත්තුවේදීයි.
මෙය ඉතාලිය යුරෝ පාපන්දු කුසලානය ජයගත් දෙවන අවස්ථාවයි.

පුවත යවන්න