2021 දී ඉන්දියාවේ ආර්ථිකය සියයට 12.6කින් වර්ධනය වන බවට අනාවැකි

ඉන්දියාවේ දල දේශීය නිෂ්පාදිතය මෙම වසර තුල වාර්තාගත මට්ටමකින් වර්ධනය වනු ඇති බව පුරෝකථනය කර තිබෙනවා.
සී එන් එන් බිස්නස් වාර්තා කළේ සියයට 12.6 ක ඉහළ මට්ටමේ ආර්ථික වර්ධනයක් මෙම වසර තුල ඉන්දියාව විසින් අත්පත් කරගනු ඇති බවයි.
කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් පසුගිය වසරේ ඉන්දීය ආර්ථිකය සෘණ 7ක මට්ටමේ පහළයාමකට ලක්ව තිබුණා.
කෙසේ වෙතත් මේ වන විට ආසියාවේ වේගවත්ම වර්ධනයක් සහිත ආර්ථිකය බවට ඉන්දියාව පත්වෙමින් පවතින බවටයි පුරෝකථනය කර ඇත්තේ.
මෙය කොරෝනා වසංගතයෙන් පසු අපේක්ෂා නොකළ තරම් වේගවත් වර්ධනයක් බවයි එමගින් පෙන්වා දෙන්නේ.
මේ අතර 2021 දී ලෝක ආර්ථිකයේ වර්ධනය සියයට 5.6 ක් බවට පත්වනු ඇතැයිද පුරෝකථනය කර තිබෙනවා.

පුවත යවන්න