2021 මාර්තු 01 සිට අසීමිත අන්තර්ජාල පහසුකම් /විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව

2021 අප්‍රේල් වන විට අනුමත “අසීමිත අන්තර්ජාල සැලසුම්” (Unlimited Data Packages) පාරිභෝගිකයින්ට අපේක්ෂා කළ හැකි බව ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව නිවේදනය කර තිබෙනවා.

සිය ෆේස්බුක් පිටුවෙහි සටහනක් තබමින් ඔවුන් පැවසුවේ මහජනතාව වෙත ලබාදිය හැකි අසීමිත අන්තර්ජාල පැකේජයන්හි තොරතුරු ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව වෙත 2021 මාර්තු 1 වනදා වන විට ලබාදෙන ලෙස අන්තර්ජාල සේවා සපයන්නන් හට නියෝගයක් නිකුත් කර ඇති බවයි.

අන්තර්ජාල සේවා සපයන්නන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද පැකේජ අනුමත කිරීමේ ක්‍රියාවලියක යෙදී සිටින බව ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව වැඩිදුරටත් පවසනවා.

Information on the unlimited internet packages available to the public by March 1, 2021 Sri Lanka TRC … </ p> Posted by Telecommunications Regulatory Commission of Sri Lanka on Thursday, 18 March 2021

පුවත යවන්න