2022 ශීත සෘතු ඔලිම්පික් උලෙලේ අනුග්‍රහකත්වය අවදානමක

2022 චීනයේ පැවැත්වීමට නියමිත ශීත සෘතු ඔලිම්පික් තරගාවලියේ අනුග්‍රාහකය්න රැසක් ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුවට අහිමි විය හැකි බවට අනතුරු අඟවා තිබෙනවා.
ඒ චීනයේ ෂීජියෑන් හී මානව හිමිකම් තත්ත්වය මුල් කර ගනිමින් අනුග්‍රාහකත්වයෙන් ඉවත් වන්නැයි ජාත්‍යන්තරයෙන් එල්ලවන බලපෑම් මතයි.
මේ වන විට රටවල් කිහිපයක් මෙම තරගාවලියේ සත්කාරකත්වය චීනයෙන් ඉවත් කරන්නැයි බලපෑම් කර ඇති අතර ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් සංවිධානයන්ද ඊට ඇතුලත්ව සිටිනවා.
මේ පිළිබද වාර්තා කරන ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය පවසන්නේ තරගාවලියේ සත්කාරකත්වය චීනය අහිමිවීමේ ඉඩ ඉතා අවම බවයි.
එහෙත් ඇතැම් රටවල් මානව හිමිකම් කරුණු මුල් කර ගනිමින් තරගාවලිය වර්ජනය කළ හැකි බවටද මතවාද ඉදිරිපත්ව තිබෙනවා.

පුවත යවන්න