2024 දී ලංකාවේ ආර්ථිකය ධනාත්මක මාවතකට -ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2024 වසරේදී මන්දගාමී ලෙස ධනාත්මක ආර්ථික වර්ධනයක් කරා ගමන් කිරීම ආරම්භ කරනු ඇතැයි ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සිය නවතම වාර්තාව මගින් පුරෝකථනය කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ දැඩි ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් 2022 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය සැලකිය යුතු මට්ටමකින් හැකිලුනු බවත් මෙම වසරේදීද මෙරට ආර්ථිකය හැකිලෙනු ඇති බවත් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව පෙන්වා දී තිබේ.

ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ සාකච්ඡාවල සහ අත්‍යාවශ්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකාව කලානුරූපීව ලබාගන්නා ප්‍රගතිය උපකල්පනය කරමින් මෙම පුරෝකථන ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සිදු කර ඇත.

ආර්ථික අර්බුදය විසඳීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ දිගු කාලීන ව්‍යුහාත්මක ගැටලු ආමන්ත්‍රණය කළ යුතු බවත් වැරදි ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ සහ තවත් කරුණු ගණනාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදයට හේතු වූ බවත් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සඳහන් කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදයට හේතු වූ කරුණු ලෙස 2016 සහ 2017 වසරේ ඇති වූ ව්‍යසනයන්, 2018 වසරේ ඇති වූ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා අර්බුදය, 2019 වසරේ සිදු වූ පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරය, 2020-2021 වසර වල ඇති වූ කොවිඩ් වසංගතය, 2022 වසරේ රුසියානු – යුක්රේන අර්බුදය, 2019 වසරේ සිදු කළ බදු කප්පාදුව ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව පෙන්වා දී ඇත.

පසුගිය වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය සියයට 7.8 කින් හැකිලුනු බවත් එය මෙම වසරේදී සියයට 3 කින් හැකිලෙනු ඇති බවත් ඉන් පසුව ලබන වසරේදී සියයට 1.3 ධනාත්මක ආර්ථික වර්ධනයක් ශ්‍රී ලංකාව ලබාගනු ඇති බවත් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව පුරෝකථනය කර තිබේ.

පසුගිය වසරේ සියයට 46.4 ක් වූ මෙරට උද්ධමනය මෙම වසරේදී සියයට 24.6 දක්වා අඩුවනු ඇති බවත් එය ලබන වසරේදී සියයට 5.5 දක්වා අඩුවනු ඇති බවත් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව පුරෝකථනය කර ඇත.

පුවත යවන්න