2036 තෙක්ම පුටින් රුසියාවේ ජනපති බවට පත්වෙයි ?

2036 දක්වා රුසියානු ජනපති ධූරයේ රැදී සිටීම සඳහා වන නව නියමයට රුසියානු ජනපති විලැද්මියර් පුටින් අද අත්සන් තබා තිබෙනවා.
ඒ තවත් ධූර කාලයන් දෙකක් සදහා තරඟ කිරීමට අවස්ථාව හිමි කර ගනිමිනුයි.
ඒ අනුව 68 වන වියේ පසුවන රුසියානු ජනපතිවරයා , අවුරුදු 83 දක්වා එරට ජනපති ධූරය දැරීමට හැකිවන පරිදි මෙම නියමය සංශෝධනය කර තිබෙනවා.
අවස්ථා දෙකක් ජනපති ධූරය දැරීමේ හැකියාව රැසියාවේ පැවැතියද ඊට අදාළ නීති සංශෝධනය කිරීමෙන් පසුවයි රුසියානු ජනපතිවරයා මේ වන විට 4වන වරටයි ජනපති ධූරය දරමින් සිටින්නේ.
ඉදිරි ධූර කාලයක් දෙකද සමග එය වාර 6ක් බවට පත්වනවා.
කෙසේ වෙතත් රුසියානු විපක්ෂ කණ්ඩායම් පෙන්වා දෙන්නේ මෙය අත්තනෝමතික පියවරක් බවයි.

පුවත යවන්න