කොරෝනා ප්‍රතිදේහ වසර කිහිපයක් දක්වා පැවතිය හැකි බව තහවුරු වෙයි

කොරෝනා වයිරසයට එරෙහිව ශරීරය තුළ නිපදවන ප්‍රතිදේහ දින කිහිපයක කාලයක සිට වසර කිහිපයක කාලයක් දක්වා පැවතිය හැකි බව වෛද්‍ය විශේෂඥයින් පිරිසක් සොයා ගෙන තිබෙනවා.

කොරෝනා ප්‍රතිදේහ මගින් වයිරසය නැවත ආසාදනය වීම වළක්වනු ලබනවා. ස්වභාවිකවද මෙම ප්‍රතිදේහ නිර්මාණය වීමට හැකි වන අතර ඒවා ශරීරය තුළ පවතින විට කොරෝනා වයිරසයෙන් ආරක්ෂාව පවතිනවා. කෙසේ වෙතත් මෙම ප්‍රතිදේහ ශරීරය තුළ පවතින කාලය සම්බන්ධයෙන් නිශ්චිත රාමුවක් නොමැති අතර ඇතැම් විට දින කිහිපයක් හෝ වසර කිහිපයක් පවා පැවතිය හැකි බවයි වෛද්‍ය විශේෂඥයන් සදහන් කරන්නේ. ශරීරය තුළ ප්‍රතිදේහ පවතින ආකාරය අනුව කණ්ඩායම් පහකට පුද්ගලයන් වර්ග කිරීමට ද වෛද්‍ය විශේෂඥයන් කටයුතු කර තිබෙනවා.

පුවත යවන්න