බෝඹුරු ඇල්ල අසළ සිරවූ පිරිසක් මුදා ගනී

අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය නොතකා බෝඹුරු ඇල්ල නැරඹීමට ගිය පිරිසක් ඒ අසල සිරවී සිටියදී බේරා ගැනීමට පොලීසිය සමත්ව තිබෙනවා.

නුවරඑළිය ප්‍රදේශයට හා බෝඹුරු ඇල්ල ඉහළ ජල පෝෂක ප්‍රදේශයට අධික වර්ෂාවක් ඇදහැලීම හේතුවෙන් මෙම ඇල්ලේ ජල ප්‍රමාණය ක්ෂණිකව ඉහළ යනවා. මේ පිළිබඳ අවබෝධයක් නොමැති සංචාරකයින් පිරිසක් දියඇල්ල අසල ප්‍රදේශයක සිරවී තිබෙනවා. ඔවුන් හලාවත , මහනුවර හා කුලියාපිටිය යන ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් පිරිසක්. අඹගස්දෝව පොලීසිය ඌව පරණගම ප්‍රාදේශීය සභාව හා ප්‍රදේශවාසීන් එක්ව මෙම පිරිස බේරාගෙන තිබෙනවා.

පුවත යවන්න