චීනයේ ෂැවොලින් මධ්‍යස්ථානයක් ලංකාවේ පිහිටුවීමට අවධානය

චීනයේ සටන් කලාව වෙනුවෙන් ප්‍රකට ෂැවොලින් විහාරයට සම්බන්ධ ෂැවොලින් මධ්‍යස්ථානයක් ලංකාවේ පිහිටුවීමට  හා සිසුන් හුවමාරු කර ගැනීමට සාකච්ජා සිදුකර තිබෙනවා.
ෂැවොලින් විහාරය හා ශ්‍රී ලංකාව අතර සහයෝගීතාව වර්ධනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති ආචාර්ය පාලිත කොහොන මහතා සහ චීනයේ ෂැවොලින් විහාරයේ ප්‍රධාන හිමියන් අතර පැවැති සාකච්ජාවකදී මෙම කරුණු අවධානයට ලක්වූ බව සදහන්.
පාලිත කොහොනා මහතා චීනයේ හෙනන් පළාතේ ඩෙන්ග්ෆෙන් හි පිහිටි ෂැවොලින් විහාරය නැරඹීමට ගොස් තිබූ අතර එහිදී ඉහළ පිළිගැනීමක් හිමිවූ බවයි වාර්තාවන්නේ.
ෂැවොලින් සංස්කෘතිය අත්විඳීම සඳහා විශේෂයෙන් සකස් කරන ලද ෂැවොලින් නිර්මාංශ දිවා ආහාරයක් මෙන්ම ෂැවොලින් සටන් කලා පුහුණු අවස්ථාවක්ද නැරඹීමට ද මෙහිදී ඔවුන්ට අවස්ථාව හිමිව තිබෙනවා.

පුවත යවන්න