Ampara

අඩ්ඩාලච්චේනෙයි ප්‍රාදේශීය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය තේරී පත් වූ සාමාජිකයින් ගණනය කරනු ලැබූ සාමාජිකයින්
11,361 47.37% 8 8
7,453 31.07% 1 6
4,384 18.28% 1 3
779 3.25% 1 1
9 0.04% 0 0

පදියතලාව ප්‍රාදේශීය සභාව

Votes Per- % Members elected Members calculated
353 2.83% 0 1
3333 26.76% 2 3
772 6.2% 0 1
1058 8.49% 0 2
6941 55.72% 10 1

 

 

සමන්තුරේ ප්‍රාදේශීය සභාව

Votes Per- % Members elected Members calculated
13,034 38.01% 3 8
12,920 37.68% 7 8
6,935 20.22% 2 4
755 2.2% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0