අද දිනයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් 2,845 ක්

අද දිනයේ කොවිඩ් ආසාදිතයන් 2,845 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
ඒ අනුව පස්වරුවේ තවත් ආසාදිතයන් 602 ක් වාර්තා වූ බවයි නිවේදනය කෙරුණේ.

පුවත යවන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *