තායිලන්තයේ ලෙනක සිරවූ දරුවන් පිරිස මුදා ගැනීමේ මෙහෙයුමට සම්බන්ධ වූ වීර කිමිදුම්කරුවන් කණ්ඩායම අගය කරමින් ඔවුන්ගේ දැවැන්ත සිතුවමක් නිර්මාණය කර තිඛෙනවා.
චියෑන්ග් රායි විසින් නිර්මාණය කළ සිතුවම තුල ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුමේ දර්ශනයන්ද ඇතුලත්වීම විශේෂත්වයක්.
මේ එම විස්මිත සිතුවමයි.

Artists work on an art mural at Art Bridge gallery in Chiang Rai, Thailand

Artists work on an art mural at Art Bridge gallery in Chiang Rai, ThailandArtists work on an art mural at Art Bridge gallery in Chiang Rai, Thailand

Artists work on an art mural at Art Bridge gallery in Chiang Rai, Thailand

Artists work on an art mural at Art Bridge gallery in Chiang Rai, ThailandArtists work on an art mural at Art Bridge gallery in Chiang Rai, Thailand

22501

ආසාදිතයන්

16226

සුවය ලැබූ

6168

දැනට රෝගීන්

107

මරණ

බෙදා හරින්න :