වධක තනතුරට නිල නිවසක් හා වැටුප් වර්ධකයක්

මරණ දඩුවම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අරමුණින් බදවා ගනු ලබන වධක තනතුර වෙනුවෙන් ඉහළ වැටුප් වර්ධනයක් නිල නිවසක් හා ආරක්ෂාවක් ලබාදීමට තීරණය කර ඇතැයි වාර්තාවනවා.
ඒ අනුව දැනට වධක තනතුර සදහා වන වැටුප වන රුපියල් 35,000 රුපියල් 50,000 තෙක් වර්ධනය කිරීමට කටයුතු කරමින් පවතින බව සදහන්.
එසේම වධක තනතුර වෙනුවෙන් නිල නිවසක්ද ලබාදීමටයි මේ වන විට යෝජනා කර ඇත්තේ.
එහිදී මරණ දඩුවමට ලක් කරන සෑම පුද්ගලයකු වෙනුවෙන්ම අමතර දීමනාවක්ද වධක තනතුර සදහා ලබාදීමට නියමිත බවද එම වාර්තා අනාවරණ කළා.

5811

ආසාදිතයන්

3457

සුවය ලැබූ

2341

දැනට රෝගීන්

13

මරණ

බෙදා හරින්න :