ඉර ළගට යන දුරේක්ෂය හැදූ ශ්‍රී ලාංකිකයා

ලාංකිකයින් විස්මිත හැකියාවන් සමන්විත වනවා.එහෙත් එම හැකියාවෙන් ප්‍රයෝජන ගනු ලබන්නේ වෙනත් රටවල් විසිනුයි.මේ සූර්්‍යයා වෙත යොමුකිරීමට නියමිත අති සූක්ෂම දුරේක්ෂයක් නිර්මාණය කිරීමට දායකවූ ලාංකිකයකු පිළිබද කතාවයි.

10424

ආසාදිතයන්

4282

සුවය ලැබූ

6123

දැනට රෝගීන්

19

මරණ

බෙදා හරින්න :