ළමා ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම්වල පොලියෙන් සියයට 5ක බද්දක් අය කිරීමට ආණ්ඩුව ගනු ලැබූ තීරණය අත්හිටවූ බව ප්‍රකාශ කළද තවදුරටත් එම බද්ද පුද්ගලික බැංකු විසින් අය කරමින් පවතින බව අනාවරණ වනවා.
ඒ අනුව ළමා ගිණුම්වලට හිමිවන සීමිත පොලී මුදලෙන් සියයට 5ක් මෙම මාසය තුලදීත් ආණ්ඩුව විසින් අය කරගෙන ඇති බවටයි ලංකා ඒ නිවුස් වෙත සාධක සහිතව තොරතුරු වාර්තාවන්නේ.
ඒ අනුව මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් ළමා ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම්වල පොලියට බදු අය නොකරන බව ප්‍රකාශ කළද එය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වන්නේ ජනතාව නොමග යවමින්ද යන්න හෝ පුද්ගලික බැංකුවල අක්‍රමිකතාවයක් හේතුවෙන්ද යන්න ජනතාවට පැහැදිලි කළ යුතු වනවා.

ඒ අනුව ඔබගේ දරුවාගේ ගිණුමෙන්ද මෙම බද්ද අය කරගෙන ඇත්දැයි දැනගැනීමට ගිණුමට අදාළ පාස්පොත යාවත්කාලීන කර ගැනීම ප්‍රමාණවත් වනවා.

22028

ආසාදිතයන්

15816

සුවය ලැබූ

6113

දැනට රෝගීන්

99

මරණ

බෙදා හරින්න :