වාහන සිහින බොඳ කර තීරු බදු ඉහළට

එන්ජින් ධාරිතාවය 1000 ට නොවැඩි මෝටර් රථවල තීරු බදු අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉහළ නංවා තිඛෙනවා.
ඒ අනුව එන්ජින් ධාරිතාවය 1000 වඩා අඩු වාහන ආනයන බද්ද රුපියල් ලක්ෂ 15 ක් වන අතර හයිබ්‍රිඩ් සහ විදුලි වාහන ආනයන බද්ද රුපියල් ලක්ෂ දොලහමාරක් ලෙස ද සංශෝධනය කර ඇති බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශය සදහන් කළේ.
2018 අගෝස්තු 1 දිනට පෙර විවෘත කරන ලද ණයලිපි සඳහා මෙම බදු සංශෝධන වෙනස් නොවන අතර 2019 ජනවාරි 31 දිනට පෙර ඉවත් කරන ලද වාහන සඳහා මෙම බදු අදාළ වන්නේ නැහැ.

8413

ආසාදිතයන්

3933

සුවය ලැබූ

4464

දැනට රෝගීන්

16

මරණ

බෙදා හරින්න :