සියලු කැබිනට් / රාජ්‍ය / නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ගේ හා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වැටුප් වැඩිකිරීමේ සූදානමක් පවතින බව පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ග හෙළිකරනවා.
ඒ අනුව සියයට 215 කින් මෙම වැඩිකිරීම සිදුකිරීමට නියමිත බව සදහන්.
මෑතකදී විනිසුරුවරුන්ගේ වැටුප් වැඩිකිරීම හේතුවෙන් මන්ත්‍රීවරුන්ට මෙම වැටුප් වැඩිවිම හිමිවන බවද සදහන්.
දැනට පවතින ආරංචි මාර්ග හෙලිකරන්නේ පසුගිය ජනවාරි මාසයේ සිට බලපාන පරිදි මෙම වැටුප් වැඩිවීම සිදුවන බවයි.
එහිදී මේ දක්වා වන හිග මුදලද ගෙවීමට සූදානමක් පවතින බවයි ප්‍රකාශ වන්නේ.
ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකුගේ වැටුප රුපියල් 54,000 සිට 120,000 දක්වාත් ඉහළ යනු ඇති.
නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයකුගේ වැටුප රුපියල් 63,500 සිට 135,000 දක්වාත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයකුගේ වැටුප රුපියල් 65,000 සිට 140,000 දක්වාත් වැඩි කිරීමට නියමිතයි.

22501

ආසාදිතයන්

16226

සුවය ලැබූ

6168

දැනට රෝගීන්

107

මරණ

බෙදා හරින්න :