තවත් බදු පනතක් ලබන සතියේ පාර්ලිමේන්තුවට

තවත් බදු සංශෝධන පනතක් ලබන සතියේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිඛෙනවා.
ඒ අනුව එකතු කළ අගය මත බදු අයකිරිමේ සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත මෙසේ ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.
මෙමගින් වැට් පනතට අලුතින් සංශෝධන එක්කිරීමටයි සැලසුම් කර ඇත්තේ.
පනත් කෙටුම්පත මැති සබයේ දී පැය හතරක් විවාද කර සම්මත කර ගැනීමට නියමිතව තිඛෙනවා.

6287

ආසාදිතයන්

3561

සුවය ලැබූ

2712

දැනට රෝගීන්

14

මරණ

බෙදා හරින්න :