නෞකා හා හෙලිකොප්ටර් හිමි සුපිරි ලාංකිකයා

නෞකා හා හෙලිකොප්ටර් යානා රැසක් මෙන්ම පුද්ගලික හෙලිකොප්ටර් අංගනයක්ද හිමි සුපිරි ශ්‍රී ලාංකිකයකුගේ කතාවයි මේ.

5625

ආසාදිතයන්

3440

සුවය ලැබූ

2172

දැනට රෝගීන්

13

මරණ

බෙදා හරින්න :