ලංකාවේ වැඩ අල්ලන සැහැල්ලු විදුලි දුම්රිය

ශ්‍රී ලංකාව තුල පවතින මාර්ග තදබදය නිරන්තරයෙන් මහජනතාව පීඩාවට පත් කරන්නක් වනවා. එයට විසදුම් සපයමින් ලංකාවට එන සැහැල්ලු විදුලි දුම්රියේ කතාවයි මේ.

 

5811

ආසාදිතයන්

3457

සුවය ලැබූ

2341

දැනට රෝගීන්

13

මරණ

බෙදා හරින්න :